VINNOVA investerar årligen över 200 miljoner kronor i forsknings- och innovationsprojekt som bedrivs av små och medelstora företag. Målet är att företagen genom ökad kompetens och innovationsförmåga stärker sin konkurrenskraft för att kunna växa.

Program möjliga att söka

VINN NU: För nystartade aktiebolag – inte äldre än ett 1 år gamla och som har en idé och vill växa. Vår insats går både till affärsutveckling samt löner och utveckling av idén.

Forska&Väx: För aktiebolag som varit registrerade minst 1 år före ansökningstidpunkten och har högst 250 anställda. Företagen är välkomna att söka finansiering av innovativa företagsprojekt för upp till 5 miljoner.

Eurostars: Riktar sig till forskningsintensiva företag som har ett samarbete med aktör från ett annat EUREKA-anslutet land (EUREKA har idag 39 medlemsländer). Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik.

Bygginnovationen: Ständigt öppen utlysning som riktar sig till aktiebolag inom samhällsbyggnadssektorn. Bygginnovationen omfattar tre olika typer av projekt; Innovationsbidrag, Planeringsbidrag samt Utvecklingsprojekt. Målet är att projekten ska leda till en produkt, tjänst eller process som är innovativ inom sitt marknadssegment.

Kommande program från VINNOVA riktade till små och medelstora företag:

Unga Innovativa Företag: Vänder sig till unga kunskapsintensiva aktiebolag som är minst 1 år och högst 6 år gamla, med max 50 anställda. Finansieringsstöd kan ges för projekt som kan påvisa tydlig innovationshöjd och kunskapslyft inom företagets huvudaktivitet och – strategi.

Läs mer om VINNOVAs satsning på små och medelstora företag