Pressinformation från Svenska Uppfinnareföreningen

Innovations- och entreprenörskapsforskarna Charlotte Norrman och Per Frankelius vid Linköpings universitet har fått i uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen att genomföra en förstudie av “IRT och det nionde innovationskontoret”. I dag har åtta så kallade innovationskontor etablerats, alla i anslutning till högskolor och universitet. Tanken är att de åtta ska kompletteras, och att det nya bör vara principiellt annorlunda och rikta sig till den enskilde uppfinnaren och innovatören samt småföretagaren.

Läs hela pressmeddelandet:

http://www.uppfinnare.se/utredning_om_nationell_satsning_pa_innovatorer