I förra veckan meddelade vi att uppdraget med förstudien för att fördjupa
och utveckla åtgärdsprogrammet -Innovation för Regional Tillväxt, IRT, och
planen för ett nionde innovationskontor – pågår.

Svenska Uppfinnareföreningen avser med programmet att bidra till att
förbättra villkoren för uppfinnare och småföretagare. Hur detta ska gå till
ska förstudien belysa. Dialog, öppenhet, samverkan och samarbete är
nyckelord för oss i arbetet och som ett led i detta har en sida på Facebook
kommit till.

Facebook-sidan hittar du här: https://www.facebook.com/IRT9i

Bakom Facebook-sidan finner vi de två mycket meriterade forskarna, Charlotte
Norrman och Per Frankelius, som genomför uppdraget vid Linköpings
universitet.

Sidan ska bidra till att fånga upp det stora intresset som finns för IRT och
ett nionde innovationskontoret samt ha en öppen dialog med alla som är
intresserade av förbättrade villkor för fria uppfinnare och småföretagare.

Innovation för Regional Tillväxt, IRT och planen för ett nionde
innovationskontor. Mer om det här:
http://www.uppfinnare.se/utredning_om_nationell_satsning_pa_innovatorer

Kontaktinfo Linköpings universitet:
Charlotte Norrman, 070-322 99 83, charlotte.norrman@liu.se Per Frankelius,
073-620 95 29, per.frankelius@liu.se

Kontaktinfo Svenska Uppfinnareföreningen:
Malin Mohr, 073-635 93 50, malin.mohr@uppfinnare.se
Kjell Jegefors, 070-526 40 72, kjell.jegefors@telia.com