Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation. Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt.

 

En innovation kan vara:

• En ny vara eller tjänst

• En ny process eller metod för att producera en vara eller

tjänst

• Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer

• En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare på marknaderna

• Nya kompetenser, resurser eller material

Den nationella innovationsstrategin ska regeringen presentera i höst. Den syftar till att ”skapa bästa möjliga förutsättningar för människor, stora, medelstora och små företag, offentliga förvaltningar och verksamheter, regioner och forskningsaktörer att vara innovativa – det vill säga att möta utmaningar, behov och efterfrågan med nya eller bättre lösningar”.

Göran Theolin | Chef för förvaltande myndighet och

stf generaldirektör på Tillväxtverket

 

Läs mer på www.regeringen.se