Sven Hellestam      Lena Nyström       Erik Andersson        Charlotte Widell

INNOVATIONSCYKELN. Teknik- och metodgenomförande – Finansiering

Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI Företagspartner publicerade sin handledning ”Innovatörsguiden Del 1 – ”Förstudier och immaterialrätt”. Den omfattar tre av de fem sektorer som vi i GUF definierat som ”Innovationscykeln”. De delar som saknas, Teknik och metodgenomförande samt Finansiering, kompletterar vi med här.

Ladda ner PDF här

Vi som arbetat och tagit fram INNOVATIONSCYKELN med stöd från Romanusfonden är:

Lena Nyström, faktagranskning av skriften. Lena är innovatör och coach/mentor för ett flertal uppfinnare. Är ordförande i Göteborgs uppfinnareförening och har ett aktivt uppdrag inom Svenska uppfinnareföreningen. Arbetar med Innovation och entreprenörskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kontakt: lena.nystrom@telia.com

Sven Hellestam är författare till Teknik- och metodgenomförande. Sven är innovatör, konstruktör och kvalitetsutvecklare. Upphovsman bl.a. till kollektivtrafikcykeln MicroBike och personskyddet VaktaMig. Rådgivare och konsult för idéägare och uppfinnare. Kontakt: sven.helle@mail.se

Erik Andersson är författaren till Finansieringsdelen av skriften. Erik är entreprenör och konsult och arbetar främst med att hjälpa uppfinnare och forskare att kommersialisera sina idéer och forskningsresultat. Engagemangen varierar från att ta det övergripande entreprenöriella ansvaret till kortare konsultuppdrag. Kontakt: erik.andersson@redlionholding.se.

Charlotte Widell, har formgivit skriften. Charlotte är grafisk formgivare, illustratör och fotograf på frilandsbasis. Arbetar med produktutveckling och marknadsföring. Kontakt: charlotte.widell@bostream.nu

Sanda Hadziavdic och Benny Hedlund – faktagransking.