http://www.uppfinnare.se/media/images/medlem/uk2012.png

Uppfinnaren & Konstruktören är en facktidning för uppfinnare och entreprenörer. Tidningen kom ut med första numret 1986.

Tidningen tar upp olika sidor av nyskapande, innovativ och entreprenöriell verksamhet. Det handlar om människorna bakom idéerna och projektens olika möjligheter. Tidningen fokuserar på områden som berör innovationsutveckling, till exempel teknik- och produktutveckling, immateriella frågor, finansieringsmöjligheter och kommersialiseringsvägar. Huvudinriktningen ligger ligger på entreprenörskap, mindre och medelstora företag.

Tidningen ingår som en förmån för direktanslutna och företagsmedlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen.

Medlemmar via lokala uppfinnarföreningar har ett förmånligt prenumerationspris på 160 kronor för sex nummer. Avgiften betalas till bankgironummer 758-2620, SUF Service AB.  Eller teckna din prenumeration här: : http://www.uppfinnare.se/prenumeration