Nu är det dags igen för att söka SKAPA Utvecklingsstipendium. Läs bifogat dokument och börja redan nu att formulera din ansökan. Även i år kommer stipendiet SKAPA Framtidens Innovatör att delas ut till personer födda mellan 1982 och 1993.

Du som var med på det senaste medlemsmötet fick då information om ICM Advice, en organisation som på ideell basis kan stötta uppfinnare med kunskap kring immaterialrätt, patentstrategier, avtal, nyhetsgranskning mm. Vill du komma i åtnjutande av dessa tjänster, lägg ett mail på info@guf.se  beskriv kort vad du behöver hjälp med och var du nu befinner dig utvecklingsmässigt med din idé så ordnar vi med vidare kontakter.

Prenumererar du på tidningen Uppfinnaren och Konstruktören, om inte så vill vi gärna rekommendera denna, som är SUFs medlemstidning. Här kan du som medlem i GUF beställa den för endast 160 kr/år: http://www.uppfinnare.se/prenumeration

Vill du ha vägledning kring uppfinnande så ta del av SUFs utbildning på www.innovationonline.se

Vill du veta ännu mera så gå in på Innovationsskolan, som är framtagen av SUF med medel från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond. http://www.uppfinnare.se/innovationsskolan