Pilotsatsning med utvecklingscheckar inom vård och omsorg

Regeringen har idag beslutat att tillskjuta 4,7 miljoner kronor till en pilotsatsning med utvecklingscheckar inom vård och omsorg. Pilotprojektet har pågått sedan årsskiftet 2010/2011. Förutom ett ekonomiskt tillskott utvidgas uppdraget till att också omfatta utbildningsinsatser i affärsutveckling.

http://www.regeringen.se/sb/d/16084/a/191728