Nyhetsbrev från Svenska Uppfinnareföreningen

Har du en uppfinning inom mekanikens område? Då kan du söka pengar ur Lagermanska fonden som ger stöd till uppfinnare.

Via SUF har Jönköpings stadskontor utlyst att bidrag delas ut ur Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för stöd åt svenska uppfinnare inom mekanikens område. Alla uppfinnare i Sverige är välkomna att söka.

Mer information: http://www.uppfinnare.se/lagermanska_fonden