Under våren kommer programmet Ungas innovationskraft genomföra en tågturné – Idétåget – i Sverige för att öka ungas innovationskraft.

Göteborg den 2 maj kl 09.00-19.00 Läs mer här;
http://www.ungasinnovationskraft.se/idetaget.4.44d90f53133ad39a56f80001590.html