Det är VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket som inbjuder nystartade utvecklingsbaserade företag att ansöka till VINN NU.

I stora drag liknar VINN NU de tidigare ansökningsomgångarna men några nyheter presenteras.

VINN NU också har speciella pengar avsatta för två grupper; unga (18-30 år) samt design och innovation.

Nystartade aktiebolag med en utvecklad produkt, metod eller tjänst kan söka 300 000 kronor. Sista ansökningsdag är den 8 februari 2012.

Ladda ned den kompletta utlysningstexten och framför allt frågorna med hjälptexter, som finns på VINNOVAs hemsida.

http://www.vinnova.se/sv/Utlysningar/Effekta/VINN-NU-2012/

Hälsningar,
Svenska Uppfinnareföreningen, SUF

Kontakta oss: http://www.uppfinnare.se/kontakta_oss