Kan sökas av kvinnor senast 15 januari 2012

Kvinnliga innovatörer och uppfinnare är av intresse för stiftelsen

http://www.irisstipendiet.se