Två gånger om år delar Skyltfonden ut medel till trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Den här omgången får 16 projekt dela på 3,9 miljoner.

Fonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. En förutsättning för att ett projekt skall få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo.

http://www.trafikverket.se/