SUF FÖRESLÅR ETT NIONDE INNOVATIONSKONTOR.

SUF har lämnat sitt förslag tillregeringen för kommande innovationsproposition och nationellinnovationsstrategi. I förslaget beskriver SUF hur vi ska stimulera och tavara på uppfinnaridéer genom att etablera ett nionde innovationskontor ochrealisera programmet Innovation för Regional Tillväxt – IRT, ta del avförslaget här: http://www.uppfinnare.se/irt_nionde_innovationskontoret DISKUTERA SUFs FÖRSLAG
SUF har löpande haft en dialog med intressenter då IRT-programmet formatsoch det vill vi fortsätta med. I diskussionsforumet på SUFnet (inloggning)har vi öppnat en tråd för IRT och det nionde innovationskontoret. Medlemmari SUF får genom sin medlemsanmälan – ett användarkonto till SUFnet, merinformation här:
http://www.uppfinnare.se/om_sufnet Hälsningar,Svenska Uppfinnareföreningen Kontakta oss: http://www.uppfinnare.se/kontakta_oss