Här kommer ett erbjudande till alla GUFs uppfinnare.

Du som vill få gjort en ordentlig idé- utvärdering kan nu anmäla ditt intresse för detta. Som vanligt är det studenter på entreprenörsskolorna på Chalmers och Göteborgs universitet som gör detta under sin studietid.

Läs bifogade dokument och anmäl dig med hjälp av dessa. Din idé ska vara väl underbyggd, gärna tester gjorda, bra om den är immaterialrättsligt skyddad men inget krav och det bör finnas en god marknadspotential.

Om du blir utvald så får du denna utvärdering gjord helt utan kostnad – mer om detta i dokumenten.

Deadline för att skicka in underlaget är den 21/12-2011. Kontaktuppgifter finns i dokumenten ifall du har frågor.

Evaluation

Ide Form