I en studie från Kanada har Sverige listats som det mest krativa landet av 82 undersökta länder. Rapporten bygger på Richard Floridas teorier om 3T, teknik, tolerans,talang.Undersökningen har gjorts av Martin Prospetity Institutet i Kanada.För att behålla denna position och skapa förutsättningr för långsiktig tillväxt måste vi satsa.

Flera regioner i Sverige har högre kreativitetsindex än Västra Götalands Regionen. Vad har nu detta med FINNUPP att göra, Sveriges största uppfinnaretävling som hålls var tredje år. Jo tävlingen är för alla som går i åk 6-9 och pågår nu för fullt. Informationen går ut till alla skolor i landet, men tyvärr är det många som inte deltar eller informerar sina elever om tävlingen.

Västra Götalandsrgionen har under Finnupps 32 åriga historia varit dåligt representerade i tävlingen. Alla som går i åk. 6-9 får delta och man kan lämna in ideer individuellt. Stöd och uppmuntra era ungdomar (barn, barnbarn, syskon m.m.) att delta.

Sista inlämningsdag är 1 februari 2012. Info om inlämmning av bidrag och tävlingen: www.finnupp.se Inspiration: www.swedishicons.se

Kjell Sedig

Tekn. Lic. Innovationsteknik