SUF tipsar om innovationstävlingen som PTS står bakom PTS söker förslag på smarta kommunikationslösningar som ska kunna användasav personer med dövblindhet. Genom tävlingen får universitet, högskolor, forskningsinstitut och företagmöjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling,forskningsprojekt och studier. De sökande som PTS utser som vinnande projektförslag får finansiering. Devinnande projekten har möjlighet att få upp till 200 000 euro. Sista ansökninsdag 2 december. Mer information här:http://www.pts.se/sv/Funktionshinder/PTS-innovationstavling/Losningar_for_personer_med_dovblindhet/