Vad innebär socialt entreprenörskap och på vilket sätt kan innovation kopplas samman med detta?
Ingrid Bexell Hultén från Coompanion, Lena Nyström Göteborgs uppfinnareförening och Fredrik Andersson projektledaren för B.U.V. Ghana informerar och inspirerar kring dessa frågor.
Onsdag 12/10 i Lorensbergshörnan kl.18-19.30. Fri entré.
www.buvghana.com
www.guf.se
www.coompanion.se/gbg