Islänning kammade hem internationellt uppfinnarpris

Under den internationella uppfinnardagen, den 5 oktober 2011, blev den isländska uppfinnaren Valdimar Össurarson vinnare av International Inventors Award och tog emot prissumman 300 000 kronor för sin uppfinning Valorka Turbine. Andra priset gick till svensken Rasmus Norling och tredje priset till egyptiern Khaled Abdul Hamid Elnems.

International Inventors Award delas bara ut i samband med jubiléer och startade 1986 när Svenska Uppfinnareföreningen firade 100-årsjubileum. I år firar föreningen 125 år.

Det är stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond som i år står för de internationella stipendierna för betydelsefulla uppfinningar inom miljö, klimat och energi under International Inventors Day i Stockholm den 5 oktober 2011.

1:a pris: Tidvattensturbin

Första priset på 300 000 kronor gick till Valdimar Össurarson från Island för hans uppfinning Valorka Turbine. Turbinen bygger på samma enkla princip som ett vattenhjul. Med sin speciella bladkonstruktion kan turbinen ta upp mycket rörelseenergi och använd som tidvattensturbin kan den byggas väldigt liten och har därmed knappt någon påverkan på miljön.

2:a pris: Bränslerenare

Andra priset (100 000 kronor) gick till Rasmus Norling från Sverige för hans uppfinning Bränsleskrubber. Skrubbern rensar bränsle från alkaliska metaller för att undvika hög temperaturkorrosion som leder till högre bränsleförbrukning och därmed högre utsläpp av SOX, NOX och CO2 .

3:e pris: Fjärrövervakning av dagvattenbrunnar

Det tredje priset (50 000 kronor) gick till Khaled Abdul Hamid Elnems från Egypten. Hans uppfinning Gates for Storm Water Inlets with E-maintenance monteras i dagvattenbrunnar för automatisk fjärrövervakad avkänning av igensättning av sand och slam. Uppfinningen är särskilt användbar i tropiska länder där skyfall är vanliga där den minskar risken för miljöskador genom översvämningar.

Sammanlagt deltog 130 uppfinningar från hela världen i den prestigefyllda tävlingen. Bland EU-länder var östeuropeiska uppfinningar välrepresenterade. Pristagarna valdes ut bland nio finalister av en internationell jury med ledamöter från Svenska Uppfinnareföreningen, stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och International Federation of Inventors Associations.

Orden för uppfinnargärningar

Under samma ceremoni delades ordenstecknet “Knight Cross for Order of Merits for Invention” ut. Hederstecknet gick till personer som genom sin uppfinnargärning eller på annat sätt främjat uppfinnandet till fromma för mänskligheten. Orden delades ut till Agne Johansson för hans brinnande engagemang för den enskilde uppfinnaren genom inrättandet av sin egen fond för stöd till förtjänta uppfinnare.

Även Håkan Lans fick ta emot orden, för hans uppfinningar för färggrafik till datorer och GPS-positionering för flyg och fartyg. Det fick också Ylva Dalén för hennes uppfinning Hoppolek som bygger upp musklerna hos barn med svåra rörelsehinder och Malte Liliestråle för hans uppfinning Soft Ca som enkelt uttryckt är Spotify för TV:n, tittaren kan beställa och betala för TV-program i realtid med mobiltelefonen.

En minnesmedalj gick också till projektledaren Lennart Nilsson som redan på 1970-talet började hjälpa enskilda uppfinnare i Sverige genom Trygghetsrådet. Han har varit med och grundat uppfinnarskolan Ideum, varit VD för Svenska Uppfinnareföreningen och driver idag Stockholms Innovatörskrets.

För mer information kontakta

Lennart Nilsson, projektledare för International Inventors Day,

lennart.nilsson@suf125.se, +46 (0)70 849 39 15

Kort fakta om Agne Johansson

Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond har bildats genom en donation från ingenjören, ekonomen och företagaren Agne Johansson. Efter pensioneringen vid 69-års ålder bildade Agne Johansson ett finansbolag som 2001 övergick i en stiftelse till förmån för uppfinnare och innovatörer. Stiftelsen Agne Johannssons Minnesfond hade grundats. Förutom International Inventors Award finansierar stiftelsen även bland annat SKAPA-stipendierna, uppfinnarskolan Ideum och lokala svenska uppfinnarföreningar.