USA ändrar sin patentlagstiftning – ett stort steg mot harmonisering inom patentsystemet. USA har, äntligen menar många mig själv inkluderad, tagit det nödvändiga steget för att förändra sin patentlagstiftning och föra den närmare den som gäller i resten av världen. USA kommer att införa ett system där den som lämnar in patentansökan först på sin uppfinning också är den som har rätten till patentet, dvs det system som gäller i resten av världen. Exempel på andra förändringar är kravet på ”Best Mode”, införandet av en möjlighet att ifrågasätta ett godkänt patent i en process mot patentverket istället för att behöva gå till domstol och möjligheter för tredje part att lämna in observationer i en patentansökan. Allt detta är förändringar som, när de är fullt ut införda, inte bara kommer göra det enklare att få sitt patent godkänt i USA, utan också kommer förbättra möjligheterna att försvara sina rättigheter både som patentinnehavare och som tredje part.

Det här låter ju jättebra men som vanligt finns det ”men” och här handlar det mycket om hur lång tid det kommer att ta innan förändringarna får genomslag inte bara i lagstiftningen utan också i praxis hos amerikanska patentverket och inte minst hos de amerikanska domstolarna. Vi hoppas givetvis att detta kommer gå fort men några år kommer det nog att ta i alla fall.

Och hur ska vi alla utanför USA veta hur vi ska tolka alla dessa förändringar? Ja, jag tror att det enda vi kan göra just nu är att följa utvecklingen och hålla koll på vad amerikanerna själva säger.

Vi på PRV är beredda att hjälpa till i framtiden men just nu gör vi som alla andra – vi försöker få en bild av vad alla dessa förändringar egentligen betyder och hur de kommer att påverka patentsystemet i USA och internationellt

//Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör PRV