Göteborgs Uppfinnareförening delade på onsdagen ut två utvecklingsstipendier. Ninni Petersson och Luc Antelme tilldelades stipendium för sitt projekt Flocazur. Med vår nya reningsmetod, säger Luc, kommer vi att kunna ta bort oönskade partiklar från exempelvis pappersmassaindustrin, från livsmedelsprodukter som juice och vin, och från avloppsvatten. Flocazur kräver jämfört med dagens metoder mindre energi och mindre eller inga kemikalier. En patentansökan finns inlämnad.

Det andra stipendiet gick till Sanda Hadziavdic som utvecklar ett nytt implantat som ska användas vid operationer av personer som har läpp-, käk- och gomspalt. Sandas projekt “Näsimplantat William” har fått sitt namn efter sin egen son som föddes med sådan missbildning. Det unika med detta implantat är att barn kan få förbättrat utseende mycket tidigare än idag. Även personer i vuxen ålder som vill förbättra sitt utseende kan göra det, alltså skönhetsoperationer, men också vid operationer där någon drabbats av till exempel cancer. Sanda har svenskt patent och patentansökan för ett flertal europeiska länder är påbörjad. Hon kunde inte delta vid prisceremonin på Lindholmen eftersom hon i dagarna har förhandlingar med ett europeiskt medicintekniskt företag där samarbete kommer att inledas.

Uppfinnarna mottog stipendierna under en inspirationskväll på Lindholmen där 175 besökare deltog.

Under kvällen delades även regionens SKAPA-priser ut till fyra uppfinnare: Jörgen Lind, projekt WinFix, Kenneth Pelmestål, projekt SoundRacer, Olof Hartelius, projekt Lock&Roll och Mathias Kleverud, projekt ENSITY. Dessa går nu vidare till nationell tävling på Tekniska Mässan i Stockholm den 4 oktober. Besökarna fick också förutom att se 12 uppfinnares unika produkter, information från Svenska Uppfinnareföreningen och avslutningsvis en inspirationsföreläsning om kreativitet av Rikard Bergsten.

Fakta:

Göteborgs Uppfinnareförening delar ut utvecklingsstipendier för att stimulera framtagande av nya innovationer på marknaden. Stipendierna delas ut till föreningens medlemmar, idag totalt 240. Medlen kommer från stiftelsen Agne Johanssons minnesfond.

Inspirationskvällen genomfördes i samarbete med ALMI Företagspartner Väst.