Inlandsinnovation AB är ett statligt finansieringsbolag som med ett kapital på 2 miljarder kronor kommer att bidra med riskvillig finansiering för att skapa ökad tillväxt och utvecklingskraft i norra Sveriges inland.

http://www.regeringen.se/sb/d/15078/a/176157