Nu har vi möjlighet att ge tips på länkar och dela information med varandra på Facebook.

Denna sidan är ett komplement till GUF:s hemsida och träffar

men har inga sekretessbelagda åtaganden.

Sök på:
GUF – Göteborgs Uppfinnareförening

Meddela gärna för oss vad Ni tycker om behovet av detta forum!