Onsdagen den 7 september tilldelades två projekt Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011. Prisen delades ut på GUF´s upptaktskväll ihop med ALMI, till Ninni Petersson och Luc Antelme för projekt Flocazur, och till Sanda Hadziavdic för projekt Näsimplantat William.

Ninni Petersson och Luc Antelmes projekt Flocazur handlar om en ny reningsmetod där man kan avskilja oönskade partiklar från vätskor i olika branscher, exempelvis inom pappersmassaindustrin, från juice och vin inom dryckesbranschen, och inom rening av kommunalt avloppsvatten. Flocazur kräver jämfört med dagens metoder mindre energi. Patentansökan finns inlämnad.

Sanda Hadziavdics projekt Näsimplantat William är ett nytt implantat som ska användas vid operationer av personer som har läpp-, käk- och gomspalt. Det unika med implantatet är att barn kan få förbättrat utseende mycket tidigare än idag. Men implantatet kan även användas vid skönhetsoperationer och för personer som drabbats av cancer. Sanda har inom kort patent som kommer att gälla i många länder.

De nominerade var förutom pristagarna:

Glenn Johansson – AuthDisplay

Ida Nättorp – Mamidabältet

Kenneth Palmestål – SoundRacer

Martin Söndergaard – PG

Info: GUF´s utvecklingsstipendium har tillkommit genom stöd från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och fungerar som ett pilotprojekt enbart i vår lokalförening och enbart för medlemmar i GUF. Syftet är att stimulera till att fler ska söka det nationella utvecklingsstipendiet.