7/9 Uppstart – program inom kort, allmänheten välkommen, Lokal: Semcon, Theres Svenssons gata 15 (Lindholmen). Obligatorisk anmälan senast den 3/9 på info@guf.se, begränsat antal platser.