Etac har grundat Jimmy Dahlstens Fond för att skapa nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Fonden har ett kapital på 10 miljoner kronor och delar under en femårsperiod ut upp till 2 miljoner kronor årligen till entreprenörer och visionärer som hjälper rörelsenedsatta att bryta sitt utanförskap.

Ansök innan 30 september, mer information och ansökan: http://www.uppfinnare.se/jimmy_dahlstens_fond