Oktober 4-7, 2011

I samband med mässan sker utdelning av de Nationella SKAPA utvecklingsstipendierna.

www.tekniskamassan.se