Göteborgs Uppfinnareförening i samverkan med Almi anordnar en inspirationskväll och därmed uppstart för GUFs verksamhet hösten-11. Prisutdelning-inspiration-nätverkande och utställning.

Obligatorisk anmälan-begränsat antal, Se PDF.