Via Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, Stiftelsen AJM, har en film produceras som kan vara ett underlag för vägledning av nya uppfinnarprojekt.

Filmen kan också fungera som diskussionsunderlag och inspiration.