Så är det dags igen – Sveriges största evenemang med politiska förtecken. Innovation var ett stort tema för måndagens seminarier och IVA presenterade sitt projekt ”Innovation för Tillväxt” – projektet som ska hjälpa Sverige att skapa bättre förutsättningar för att innovation ska kunna leda tillväxt och företagande. Immaterialrätten är ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter för att innovationer ska kunna leda till tillväxt. Det är dock ett komplicerat område och många, framförallt små och medelstora företag saknar kunskap om de möjligheter som immaterialrätten ger. PRV, Vinnova och Svenskt Näringsliv har gjort ett inspel till IVA:s projekt – Immaterialrättens givna plats i innovationsarbetet där vi vill lyfta fram den brist på kunskap och förståelse som många aktörer i innovationsprocessen upplever. Jag anser att vi i Sverige måste få bättre kunskap om immaterialrättens betydelse och hoppas förstås att vårt inspel ska leda till att vi satsar mer på detta i framtiden.

Susanne Ås Sivborg, PRV:s Generaldirektör
Från Visby och Almedalen.

Kommentera det här inlägget