Skicka in din idé till förbättring av vård eller social omsorg!
Vårdalstiftelsen vill fortsätta driva på utvecklingen av vårdforskningen och bidra till att ny kunskap appliceras i vård och omsorg. Därför prövar man nu ett nytt sätt, en idéefterlysning, för att identifiera samhällsrelevant och nytänkande forskning.

Sitter du på en idé som kan förbättra vård eller social omsorg men du är osäker på om den är tillräckligt bra? På Idéprovningen.se kan du testa den (det är gjort på ett par minuter). Gör den nytta inom vård och omsorg? Kan man koppla ett forskningsprojekt till den? Då kan Vårdalstiftelsen bidra till att din idé ska bli verklighet.

Vårdalstiftelsen finansierar forskning som leder till en bättre vård och hälsa för människor. Men börja med att testa din idé.

Det finns förmodligen mängder av idéer på områden som behöver utforskas och frågor som behöver besvaras. Vårdalstiftelsen vill uppmuntra nyfikenhet och kreativitet, inte bara hos forskare utan också hos personer verksamma eller med erfarenhet inom vård och omsorg. Därför bjuder man in dessa grupper att komma med idéer till vårdforskning där behoven är stora och det idag saknas tillräcklig kunskap.

Sista dag för att anmäla din idé är den 26 augusti.

Idén ska röra sig inom något av dessa tre områden:

• Åldrandets utmaningar
• Barns och ungas hälsa och välbefinnande
• Organisation, politik och styrning i vården

Välkommen att skicka in din idé!

Idéprovningen.se är en tjänst från Vårdalstiftelsen. Vi arbetar för att förbättra människors hälsa och livsvillkor genom stöd till nytänkande forskning som kan användas i vård och omsorg.

Till Idéprovningen>>