Från och med den 1 juli 2011 kommer följande uppgifter inte längre att vara offentliga i inkommande patentansökningar:

uppfinningens benämning

klasser

uppfinnarens namn och adress

Uppgifterna blir allmänt tillgängliga då ansökan i sin helhet blir allmänt tillgänglig. Denna ändring gäller ansökningar som inges till PRV efter ikraftträdandet. (SFS 2011:449.)

NY VARUMÄRKESLAG

Den nya varumärkeslagen innehåller bland annat nya bestämmelser om administrativ hävning, möjlighet till återupptagande av en avskriven ansökan samt om överföring på grund av bättre rätt. Samtidigt ändras vissa bestämmelser som finns redan idag, till exempel bestämmelserna om efternamn och konstnärsnamn. Många bestämmelser lever kvar oförändrade i sak. Läs gärna PRVs översikt, länk nedan, som omfattar de ändringar som berör dig som sökande, innehavare eller invändare i ett varumärkesärende.

Källa PRV: http://www.prv.se/