EU:s ministerråd för konkurrenskraft kom under ett extrainsatt möte i Luxemburg den 27 juni överens om hur det enhetliga europeiska patentskyddet ska se ut. Med en enda ansökan ska man kunna få patentskydd i samtliga 25 länder som deltar i samarbetet. Frågan har nu gått vidare till Europaparlamentet som måste ge sitt godkännande av ministerrådets förslag.

Sveriges handelsminister Ewa Björling menar att beslutet om ett gemensamt patentskydd är en julklapp mitt i sommaren för svenska småföretag. Att frågan nu äntligen gått vidare från EU:s ministerråd till Europaparlamentet är ett stort steg mot ett förbättrat och gemensamt europeiskt patentskydd.
Sverige har länge arbetat mot att förbättra patentsystemet och göra det lättare för små innovativa företag och svenska uppfinnare. Efter åratal av förhandlingar beslutade ministerrådet i mars att inleda ett fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd. Detta samarbete har nu slutligen lett fram till gemensamma konkreta förslag. Samtliga EU-länder förutom Italien och

Spanien är med i samarbetet som beräknas innebära besparingar för innovatörer på upp till 80 procent jämfört med idag.
Nu återstår att komma överens med europaparlamentet samt att sätta ramarna för den tänkta enhetliga patentdomstolen – ett arbete som kommer intensifieras under hösten. Europaparlamentet har tidigare varit positivt inställt till det gemensamma patentet, men frågan är långt ifrån löst. Italien och

Spanien är fortsatt motståndare till patentet, som de menar är diskriminerande då arbetsspråken endast kommer vara engelska, franska och tyska. Länderna väntas ta frågan till EU-domstolen vid ett eventuelltbifall från europaparlamentet.