1:a pris 200 000 kr till Alusera – Luminescent aluminium

Lagmedlemmar: Khaled Atta, Yibing Qiao & Christoffer Hansson

 2:a pris 100 000 kr till Virtual Trainer

Lagmedlemmar: Daniel Aarenstrup, Robert Lidén & Jonas Samuelsson

 3:e pris 50 000 kr till ChocoWinS – Sustainable Chocolate Solutions

Lagmedlemmar: Lilla Ahrné, Lina Svanberg & Erich Windhab

Venture cup