Sverige har placerat sig i topp i EU:s innovationskraftsindex varje år sedan 2006 och presterar exceptionellt bra vad gäller tillgång till humankapital och finansiering. Sämst ligger vi till avseende innovatörer. Sverige framstår paradoxalt nog som ett land med ytterst stark innovationskraft men med relativt få innovatörer. Det skriver Per Thulin, ekon dr
Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller.

>> Läs hela artikeln