En fjärdedel, 24 procent, av de närmare 60 000 nyregistrerade företagen under 2009 startades av personer under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanseras nu utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör.

Så ansöker man om utmärkelsen SKAPA Framtidens uppfinnare:
– Ladda ner ansökan på www.stiftelsenSKAPA.se,
– Skicka in ansökan till ditt regionala ALMI-bolag senast den 9 maj
– Ansökan ska beskriva din innovation som kan vara en tjänst eller en produkt
– Varje ansökan får endast avse en innovation eller ett projekt

Se bifogat dokument. 

SKAPA Fra..