Ett gemensamt EU-patentskydd har fått klartecken av EU:s ministerråd. Det gemensamma patentet är tänkt att underlätta för företag som vill söka patent i EU. Vägen fram till patentet har kantats av en rad svårigheter. EU-domstolen har sedan tidigare dömt ut ett förslag om en gemensam patentdomstol, något som man ansåg stred mot EU:s fördrag. En bred majoritet av medlemsländerna väljer nu ändå att gå vidare mot ett gemensamt patent, trots stora protester från Spanien och Italien.

Läs mer