Exportera till nya marknader i Östeuropa. Har ni gjort sådant förut? Hur ersätter ni specialisten eller chefen som sagt upp sig mitt i ett affärskritiskt projekt? Hur säkrar ni erfarenhet som just skall pensioneras?

Senior Work – ett nytt sätt att skaffa sig affärskritisk kompetens