På konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel idag den 10/12 behandlades frågan om ett EU-patent. Sverige och tio andra medlemsländer riktade i veckan en begäran till kommissionen om ett förslag om ett fördjupat samarbete på patentområdet. Kommissionen godkände idag begäran och kommer att lägga ett förslag i nästa vecka.

– Dagens beslut är ett stort steg framåt närmare ett EU-patent. Vi beklagar att alla medlemsländer inte står bakom men ser nödvändigheten av att gå vidare för europeiska företags konkurrenskraft, säger handelsminister Ewa Björling.
Det fanns ett stort stöd bland medlemsländerna för att upprätta ett fördjupat samarbete och kommissionen lovade att presentera ett förslag den 14 december om att upprätta det fördjupade samarbetet. Europaparlamentet förväntas diskutera frågan i januari och förhoppningsvis godkänna detta redan i februari. Rådet skulle i så fall kunna fatta beslutet i mars.
Frågan om ett EU-patent förväntas även komma upp på Europeiska rådets möte den 16-17 december.
http://www.regeringen.se/sb/d/6724/a/157645

/Lena