Här är en artikel som vår medlem Birgit Swenson har skrivit om Selenenzymer, deras reaktion och betydelse samt några tillämpningar: virus och bakterier – orsak eller verkan.

Birgit vill gärna vill få synpunkter på artikeln, skicka gärna en kommentar direkt till birgit.swenson@telia.com

Klicka här för att ladda hem PDF