Regeringen beslutade idag, 9/12 att bilda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB med säte i Östersund. Totalt satsas två miljarder kronor för att förbättra finansieringssituationen för investeringar i norra Sveriges inland.
– Målet är att skapa ökad tillväxt och detta är en av de största satsningarna som gjorts i Norrlands inland, säger näringsminister Maud Olofsson.
/Lena