Motioner till årsmötet ska inkomma till styrelsen senast 31 december.

/Lena