Bo Lennernäs, docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillsammans med en grupp forskare vunnit årets Athenapris. Priset på 150 000 kronor får de för sin Raypilotteknik vilken används i behandling av prostatacancer.
Av 17 nominerade bidrag står det klart att Raypilottekniken kammar hem årets Athenapris. Viktiga kriterier för att vinna priset är bland annat att bedriva forskning som utgör medicinsk- och samhällsnytta och utvecklas i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.
År 2003 grundade Bo Lennernäs tillsammans med professor Sten Nilsson, professor emeritus Seymour Levitt och professor emeritus Bengt Rosengren, företaget Micropos Medical där Raypilottekniken utvecklades. Tekniken används idag i Sverige och Europa för att lokalisera tumörer i samband med strålbehandling av patienter med prostatacancer.
Det som kännetecknar Raypilottekniken är dess precision. Den består av en antenn på cirka en centimeter som likt en GPS upptäcker tumörens position. Antennens placering i närheten av eller in i själva tumören gör att strålningen träffar tumören på millimetern. Tillämpningen av Raypilottekniken minskar risken för skada på närliggande organ och bidrar till färre biverkningar.
Micropos Medical satsar just nu på att möta behoven av Raypilottekniken som finns i Europa och resten av världen, säger Bo Lennernäs i en intervju till Dagens Medicin. Årets Athenaspris delas ut av finansmannen Carl Bennet den 2 december under festmiddagen på Svenska Läkaresällskapets riksstämma på Svenska Mässan i Göteborg.
Athenapriset
2008 instiftades priset av den statliga Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen och tidningen Dagens Medicin. Syftet med priset är att visa hur viktig den kliniska forskningen är för utvecklingen av sjukvården. Delegationen har avslutat sitt uppdrag som nu tas över av Vinnova som huvudansvarig tillsammans med Dagens Medicin. Priset stöttas av Sveriges Kommuner och Landsting, Lif, Sweden Bio och Swedish Medtech.