Almi Väst skall använda sig av företagarmentorer för att hjälpa företag som vill exportera eller finna fler marknader. De företag i Västsverige som vill börja exportera skall kunna få en regional exportmentor. De västsvenska företag som redan är ute på exportmarknaden skall genom Handelskamrarnas internationella kontor få tillgång till exportmentorer i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA och Kina.
Programmet delfinansieras av näringsdepartementet och vänder sig till företag som har en potential att börja exportera och till företag som redan är etablerade utomlands och som vill in på nästa marknad. Programmet är unikt eftersom mentorskap över landsgränser inte har provats tidigare. Mentorskapsprogram finns sedan tidigare för nyföretagare och för kvinnliga företagare. Programmet har under hösten lanserats i Skåne, Västra Götaland, Uppsala, Västerås, Örebro och Värmland. Det är kostnadsfritt att delta och första fasen är begränsad till 100 företag.
Mer info
/Lena Nyström