På delad andra plats och 100 000 kr var fick Stockholm Elisabeth Wkström Shemer, Diagnosticering av livmoderhalscancer samt Östergötland Trine Vikinge medsökande Per Aspenberg och Pentti Tengvall för Infästning av implantat.
Första pris och 300 000 kr gick till Norrbotten, Jukkasjärvi, Per Olof Karlsson för förädling av rötslam.