INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP
NYHETSBREV KRING INNOVATIONSARBETE & ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE.

Joachim Davidsson
Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap