Den 31/8-10 överlämnade Innovationsupphandlingsutredningen sitt betänkande, Innovationsupphandling SOU 2010:56, till näringsminister Maud Olofsson.

http://www.regeringen.se:80/sb/d/13383/a/151356

/Lena