Ikväll har vi utsett årets stipendiat.

Göteborgs uppfinnareförenings idestipendium 2010 har tilldelats Christina Gardtman.