Bakom arrangemanget står uppfinnaren och entreprenören Anders Rosén som vill stimulera till lönsamma jobb genom innovation och entreprenörskap.
Läs mer och anmäl dig här: www.openviking.se
Sista dag för att anmäla sig är den 31/7, deltagaravgiften är 180 kr (studenter 80kr).

Du som är medlem i Göteborgs Uppfinnareförening kan samtidigt anmäla dig för samåkning via Juri Vaba, juri.vaba@telia.com
/Lena