Nu är det dags att söka Göteborgs Uppfinnareförenings Idéstipendium.
Sista ansökningsdag är den 30 augusti.
Läs mer i bifogad PDF

/Lena